Brigada Eskwela 2021-2022 Help with our “PENS”

Anumang pagsubok ang dumating sa atin,basta tulong-tulong, sama-sama. Tara na, BRIGADA Eskwela na!
Sa aming mga magulang, kaibigan, kakilala, alumni, kamag-anak, muli po kaming kumakatok sa inyong mga puso. ang bawat donasyon na inyong maibibigay ay makakapag-paligaya ng bawat mag-aaral ng Maysilonian. Kaya Tara na, Bayanihan na!